Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Jako prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 

2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nám můžete obrátit na e-mailu ucetni@eduway.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).
Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě Vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

 

4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s Vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory naším snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás prosím obratem na ucetni@eduway.cz, kde jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Vaše údaje použijeme v případě, že s Vámi chceme sdílet jen z našich produktů či služeb nebo zajímavé produkty a služby našich byznys přátel a partnerů. Případně připravovat pro Vás personalizované zprávy na základě Vaší reakce na našich webech nebo v e-mailech.
Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého našeho e-mailu. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní e-mail.

 

6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy.
Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

 

7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.
Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.
Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.
Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

8. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsáním cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno, jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

 

9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašleme zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedeme, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

 

10. Zpracovávání osobních údajů
Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je naše firma:
EDUWAY s.r.o., Leknínová 5, Opava, 746 01, Česká republika, IČ: 27855082, DIČ: CZ27855082, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31798.

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
GARANT OPAVA s.r.o., Domoradovice 85, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 26822440, DIČ: CZ26822440
Seonet Multimedia s.r.o., Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, IČ: 27522041, DIČ: CZ27522041
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
FAPI Business s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, IČO: 07671563, DIČ: CZ07671563
MioWeb s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, IČ: 07458002, DIČ: CZ07458002
WebinarJam, Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037
YouCanBookMe Limited, Company No. 7221202, 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, United Kingdom
Zapier Inc., 548 Market St., #62411, San Francisco, CA 94104, US
Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

 

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce: www.nestestivestesti.cz